Menu Zamknij

Zmiany w VAT i fakturach od 1.11.2019 r.

Obowiązuje dla podatników zarówno bez VAT jak i z VAT-em

Obowiązkowo od 1 listopada 2019 r. wchodzi mechanizm podzielonej płatności „split payment”. Przestaje obowiązywać mechanizm „odwrotne obciążenie”. Towary i usługi objęte tym mechanizmem ujęte zostały w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

Jeżeli od 1.11.2019 r. kupiłeś towary lub usługi ujęte w tabeli z załącznika nr 15, musisz:
☐ zapłacić za fakturę przelewem za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (w osobne pole wpisujemy kwotę netto, w osobne kwotę VAT),
☐ zapłacić z rachunku firmowego (zgłoszonego w centralnej ewidencji działalności gospodarczej CEiDG)
nie możesz płacić kartą płatniczą
nie możesz płacić przez rachunek bankowy – osobisty (konto prywatne)

Obowiązuje podatników VAT

Jeżeli od 1.11.2019 r. sprzedajesz towar lub usługę ujętą w tabeli z załącznika nr 15 za kwotę równą lub przewyższającą 15.000 zł, musisz:
☐ na fakturze sprzedaży umieścić zdanie „mechanizm podzielonej płatności”

Sankcje

Nie stosowanie się do obowiązków, może:
☐ dla sprzedawcy skutkować karą w wysokości 30% podatku VAT wykazanego na fakturze,
☐ dla nabywcy skutkować karą w wysokości 30% podatku VAT wykazanego na fakturze oraz dodatkowo od 1.1.2020 r. skutkować będzie brakiem prawa do kosztów uzyskania przychodów faktury kosztowej.

Uwaga!

Biuro rachunkowe nie weryfikuje faktur pod kątem czy zostały zapłacone “mechanizmem podzielonej płatności”. Właściciel firmy ma obowiązek sprawdzić i zapłacić faktury (wykazanych towarów lub usług w tabeli z załącznika nr 15) przelewem, z zastosowaniem “mechanizmu podzielonej płatności”.

Dodaj komentarz