Menu Zamknij

Odpowiedzialność solidarna za VAT sprzedawcy

Razem z likwidacją odwrotnego obciążenia, zastąpionego przez mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności, od 1 listopada 2019 wprowadzono zmiany w zakresie odpowiedzialności kupującego za zobowiązania VAT sprzedawcy.

Podatnicy, nabywający towary (tylko towary) wymienione w załączniku 15 do ustawy (pisałem o tym załączniku w moim poprzednim wpisie), odpowiada solidarnie za jego zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT, proporcjonalnie do wartości nabycia, jeżeli nabywca wiedział, lub miał uzasadnione podstawy do przypuszczania, że dostawca może nie wywiązać się z obowiązku opłacenia podatku od tego nabycia.

Nie ma żadnego limitu kwotowego dla odpowiedzialności solidarnej.

Odpowiedzialność solidarna może być wyłączona poprzez uregulowanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Zalecam stosowanie tej formy płatności także dla kwot transakcji o wartości nie przekraczającej 15 000 zł, nawet jeżeli faktura nie ma oznaczenia “mechanizm podzielonej płatności”, ale zawiera towary wymienione w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. W praktyce bowiem, w razie kontroli, może być trudne do udowodnienia, że nie mieliśmy podstaw do przypuszczania, że sprzedawca może nie wywiązać się z obowiązku opłacenia podatku VAT, czy to celowo czy z innych przyczyn np. upadłość spółki.

Pamiętaj!

Opłacając fakturę z użyciem mechanizmu podzielonej płatności unikasz ryzyka odpowiedzialności za podatek VAT nie odprowadzony przez sprzedawcę.

Dodaj komentarz