Menu Zamknij

Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. od dnia 17.04.2020r. do dnia 30.04.2020r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o udzielenie dofinansowania znajdują się na stronie: urzędu pracyhttps://czestochowa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać poprzez jeden z niżej wymienionych sposobów:

 1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego:
  • przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia praca.gov.pl
  • lub przez platformę ePUAP – jako adresata proszę wpisać pupczestochowa
 2. składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się w wydzielonej części budynku od strony podjazdu dla osób niepełnosprawnych Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie lub do skrzynki znajdującej się w budynku Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu, wejście od strony garaży
 3. lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie  ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
  • Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ul. Rzeczna 29, 42-230 Koniecpol. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Częstochowa pod numerem telefonu: 34/370-61-16 oraz w GCP w Koniecpolu pod numerem telefonu: 34/355-14-12.

15zzc_zasady_samozatrudnieni_v4

Źródło: https://czestochowa.praca.gov.pl/-/12136708-nabor-dofinansowanie-dla-samozatrudnionych

Dodaj komentarz