Menu Zamknij

Odpowiedzi na pytania o zwolnienie z ZUS i świadczenie postojowe

Poniżej odpowiedzi na pytania które dzisiaj zadaliśmy na infolinii ZUS:

1) Czy osoba samozatrudniona może skorzystać jednocześnie:
    – ze zwolnienia ze składek ZUS za 3-5/2020
    – oraz ze świadczenia postojowego, jeśli spełnia ustawowe warunki ?
TAK

2) Czy świadczenie postojowe można składać tylko 1 raz ?
TAK

3) Czy właściciel firmy, który opłaca wyłącznie składkę zdrowotną, gdyż jest zatrudniony na umowę o pracę, może wnioskować o zwrot składki ZUS zdrowotnej za 3-5/2020 jeśli spełnia ustawowe warunki ?
TAK

4) Czy właściciel firmy, który opłaca wyłącznie składkę zdrowotną, gdyż jest zatrudniony na umowę o pracę, może wnioskować o świadczenie postojowe jeśli spełnia ustawowe warunki ?
TAK

5) Czy wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za 3-5/2020 składa się co miesiąc osobno czy można złożyć wniosek od razu za wszystkie miesiące ?
Można złożyć wniosek za wszystkie miesiące naraz

6) Czy właściciel firmy, który ma 5 pracowników pracujących na etacie i 5 pracowników na urlopie wychowawczym może otrzymać zwrot składek ZUS za 3-5/2020 ?
NIE MOŻE, nie spełnia kryterium ilości zgłoszonych ubezpieczonych do ubezpieczenia społecznego na dzień 29.2.2020 r.

Dodaj komentarz